Is het proactieve zorgprogramma voor kwetsbare ouderen uitgevoerd zoals gepland? Een analyse van interventiegetrouwheid

Authors Hester ten Dam, Marieke Schuurmans, Irene Drubbel, Mattijs Numans, Niek de Wit, Nienke Bleijenberg
Published in nederlands tijdschrift voor evidence based practice
Publication date 2016
Type Article

Summary

Full text beschikbaar met HU-account. Het evalueren van de effectiviteit van een complexe interventie in een gerandomiseerde klinische trial is niet eenvoudig.1,2) In de literatuur wordt een interventie als effectief beschouwd wanneer er een positief resultaat op de primaire uitkomst is gevonden. Echter, om de validiteit en betrouwbaarheid van een interventie te beoordelen is kennis nodig over de mate waarin de interventie is uitgevoerd als gepland, ofwel de interventiegetrouwheid.3) Daarnaast geeft kennis over interventiegetrouwheid inzicht in hoeverre de implementatie succesvol was en daadwerkelijk een bijdrage heeft kunnen leveren aan de geobserveerde uitkomsten.

On this publication contributed

  • Nienke Bleijenberg PhD | Professor | Research group Chronic Diseases
    Nienke Bleijenberg
    • Professor
    • Research group: Proactive care for older people living at home

Language English
Published in nederlands tijdschrift voor evidence based practice
Year and volume 14 4
Page range 17-20

Algemeen