Level of daily physical activity in individuals with COPD compared with healthy controls

Authors Sigrid Vorrink, H.S.M. Kort, Thierry Troosters, Jan-Willem J. Lammers
Published in Respiratory research
Publication date 2011
Type Article

Summary

Patiënten met COPD hebben een lager risico op COPD-gerelateerde ziekenhuisopname en sterfte wanneer zij regelmatige lichamelijke activiteit beoefenen. Onduidelijk is nog in welke mate COPD dagelijkse fysieke activiteit beïnvloedt. Met deze literatuurstudie wordt dit aangetoond.

On this publication contributed

  • Helianthe Kort | Professor | Research group Technology for Healthcare Innovations
    H.S.M. Kort
    • Professor
    • Research group: Technology for Healthcare Innovations

Language English
Published in Respiratory research
Year and volume 2011 12
Key words luchtwegaandoeningen, lichaamsbeweging

Algemeen