Level of daily physical activity in individuals with COPD compared with healthy controls

Authors Jan-Willem J. Lammers , Thierry Troosters , Helianthe Kort , Sigrid Vorrink
Published in Respiratory research
Publication date 2011
Type Article

Summary

Patiënten met COPD hebben een lager risico op COPD-gerelateerde ziekenhuisopname en sterfte wanneer zij regelmatige lichamelijke activiteit beoefenen. Onduidelijk is nog in welke mate COPD dagelijkse fysieke activiteit beïnvloedt. Met deze literatuurstudie wordt dit aangetoond.

researchcomponents.publicationcontent.personslist.publicationauthors

  • Helianthe Kort | Professor | Research group Technology for Healthcare Innovations
    Helianthe Kort
    • Professor
    • Research groups: Technology for Healthcare Innovations

Language English
Published in Respiratory research
Year and volume 2011 12
Key words luchtwegaandoeningen, lichaamsbeweging

Algemeen