Nurse Middle Managers contributions to patient-centred care

Authors Pieterbas Lalleman , Jeroen Dikken , Marieke Schuurmans , Gerhard Smid , Mary D. Lagerwey
Published in Nursing inquiry
Publication date 21 March 2017
Research groups Proactive care for elderly people living at home
Type Article

Summary

Verpleegkundige middenmanagers verkeren in een ideale positie om patiëntgecentreerde zorg te faciliteren. Hun bijdrage is echter onderbelicht inde literatuurd, omdat dit in de praktijk moeilijk te verwoorden is. In dit artikel wordt bestudeerd hoe in ziekenhuizen middenmanagers aan de patiëntgecentreerde zorg bijdragen. Hierbij werd een combinatie gebruikt van analyse van tijdsbesteding an etnografisch werk, om op microniveau de bijdrage van de middenmanagers aan patiëntgecentreerde zorg te bekijken. Zestien managers werden gedurende 560 uur geschaduwd tijden hun werk in vier ziekenhuizen.

researchcomponents.publicationcontent.personslist.publicationauthors

  • Pieterbas Lalleman | Researcher | Research group Chronic Diseases
    Pieterbas Lalleman
    • Researcher
    • Research groups: Proactive care for elderly people living at home

Language English
Published in Nursing inquiry
Year and volume 24 4
Key words clinical leadership, nurse middle managers, patient-centred care

Pieterbas Lalleman

Pieterbas Lalleman | Researcher | Research group Chronic Diseases

Pieterbas Lalleman

  • Researcher
  • Research group: Proactive care for elderly people living at home