Passie en Precisie 02. Lerend Innoveren: Over de eenheid van onderwijs en onderzoek

Authors Iris Hollaender, Drs. Saskia Weldam, Drs. A.L.M. van Heijst, Drs. J.G. Hoogerduijn, Prof. Dr. M.J. Schuurmans, Drs. Sander Toby, Erlijn Eweg
Publication date 2008
Type Book

Summary

Deze vier artikelen uit verschillende hoeken van de HU illustreren uiteenlopende ervaringen met de koppeling tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. Uit hun verhalen blijkt dat deze verbindingen steeds meer vorm krijgen en dat de ervaringen met de HU als kennisinstelling vooral positief zin. Uitgegeven op het HU onderwijscongres 2008 als Passie & Precisie deel 02.

Language English
Key words Design, Bouw innovatie, Small business consultancy

Algemeen