Ageing, Dance and Art of Living

Authors Nico de Vos
Research groups Sustainable Communities
Type Other

Summary

Een van de grootste uitdagingen voor de meeste hedendaagse Europese samenlevingen is de toenemende vergrijzing. Ondanks het feit dat 65-plussers over minder dan dertig jaar bijna een kwart van de bevolking zullen uitmaken, legt onze moderne maatschappij steeds meer nadruk op jeugdigheid en worden ouderen eerder uitgesloten dan verwelkomd. In de dans - een kunstvorm die overwegend met jonge lichamen werkt – had Act Your Age tot doel dit te veranderen. Act Your Age was een Europees project van twee jaar, waarbij het oudere lichaam centraal stond, geïnitieerd door partners Dance House Lemesos (Cyprus), Opera Estate Festival (Italië) en festival de Nederlandse Dansdagen. In Act Your Age stonden de menselijke vragen, verlangens en angsten in relatie tot ouder worden centraal. Twaalf choreografen gaven in 2012 en 2013 ouderen letterlijk en figuurlijk een podium. Het project bestond uit artistiek onderzoek, workshops, en expert- en community bijeenkomsten en creëerde een uitwisseling tussen Europese ouderen, jonge dansmakers, professionals uit de zorg en wetenschap en een breed publiek. Door de oudere performer daarbij een prominente plek te geven droeg Act Your Age op een constructieve, maar ook vernieuwende manier bij aan de discussie over de toenemende vergrijzing van de maatschappij en de beeldvorming rondom het oudere lichaam. Het eerste jaar (mei 2012-mei 2013) richtte zich op workshops en onderzoek en het tweede jaar op het presenteren van de uitkomsten. Tussentijds werd de voortgang van Act Your Age gepresenteerd aan het publiek rondom vindt festivals van de partners.

On this publication contributed

  • Nico de Vos | Professor | Participation and Urban Development
    Nico de Vos
    • Professor
    • Research group: Sustainable Communities

Language English
Key words ageing, dance

Nico de Vos

Nico de Vos | Professor | Participation and Urban Development

Nico de Vos

  • Professor
  • Research group: Sustainable Communities