Between professional autonomy or public responsibility. Accountability and responsiveness in Dutch media and journalism

Authors Yael de Haan
Publication date 2012
Research groups Quality Journalism in Digital Transition
Type Doctoral Thesis

Summary

De afgelopen decennia lijkt de kritiek op de media en de journalistiek in Nederland toe te nemen. Politieke actoren verwijten hen de feiten te overdrijven en mediahypes te creëren. Ze zouden te veel nadruk leggen op strategie en conflict, meer oog hebben voor amusement dan voor informatie en hun toegenomen macht misbruiken. Politici geven de media de schuld van het dalende publieke vertrouwen in de politiek. Maar niet alleen politici, ook het publiek lijkt geïrriteerd of tenminste ontevreden over hoe de media functioneren. Journalisten en media worden bekritiseerd dat ze de werkelijke problemen in de samenleving niet aan de orde stellen, met als gevolg een toenemende kloof tussen politiek en burgers. De kritiek op het functioneren van de media heeft geleid tot een permanent debat over de verantwoordelijkheid van de media en hoe ze ter verantwoording zouden moeten worden geroepen. Die kritiek en de druk om verantwoording af te leggen, is het uitgangspunt van deze dissertatie. Hoe hebben de media hierop gereageerd?

On this publication contributed

  • Yael de Haan
    Yael de Haan
    • Professor
    • Research group: Quality Journalism in Digital Transition

Language English

Yael de Haan

Yael de Haan

Yael de Haan

  • Professor
  • Research group: Quality Journalism in Digital Transition