IMPACT Europe

Authors IMPACT Europe Consortium
Publication date 2017
Research groups Knowledge Analysis Societal Security
Type Other

Summary

IMPACT Europe is een evaluatie-Toolkit die professionals werkzaam op het gebied van het voorkomen en tegengaan van extremisme (hier Counter Violent Evaluation, afgekort CVE genoemd) ondersteunt bij de evaluatie van hun interventies. De tool is ontwikkeld in samenwerking met het Hogeschool Utrecht-lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid en is volledig toegankelijk via bijgaande link. Het doel van de IMPACT Europe Toolkit is om professionals te helpen in het ontwerpen en uitvoeren van evaluaties van CVE-interventies. Op dit moment zijn robuuste en rigoureuze evaluaties nog niet de norm in het CVE-veld, terwijl deze evaluaties juist zouden kunnen bijdragen aan het verbeteren van interventies. Daarnaast helpt deze Toolkit professionals bij het ontwikkelen van programma’s die makkelijker te evalueren zijn en waarbij het waarschijnlijker is dat gewenste resultaten worden behaald. De Toolkit bestaat uit drie onderdelen: 1. Evaluation Guide (Evaluatie Gids): dit onderdeel ondersteunt het ontwerpen en uitvoeren van een evaluatie van een CVE-interventie. 2. Interventions Database (Interventie Database): dit onderdeel geeft voorbeelden van bestaande interventies in het CVE-veld. 3. Lessons Learned (Geleerde Lessen): dit onderdeel geeft voorbeelden van CVE-interventies die geëvalueerd zijn en de lessen die uit deze evaluaties getrokken kunnen worden. Onder aan de voorpagina staat vermeld:'This project has received funding from the European Union's Seventh framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 312235' en 'Copyright IMPACT Europe Consortium'.

Language English

Knowledge analysis societal security