Kabinetsvoorstel inkomenstoeslag veroorzaakt schulden en werkloosheid

Authors Marco Florijn, Marijke Vos, Yvon van Houdt, Julia den Hartogh, Jan Laurier, Nadja Jungmann
Published in Socialevraagstukken.nl
Publication date 17 March 2018
Research groups Debt and Debt Collection
Type Article

Summary

Full text via link. Het kabinet wil het huidige systeem van loonkostensubsidie voor werkgevers inruilen voor een systeem waarbij iemand die niet genoeg verdient zelf aanvullende bijstand moet aanvragen. Voor de bijna 200.000 werknemers die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, betekent dit dat zij bij de gemeente zelf een aanvulling op hun inkomen moeten aanvragen. Een slecht idee, vinden betrokkenen en deskundigen

On this publication contributed

Language English
Published in Socialevraagstukken.nl

Debt and Debt Collection