Methods to address ethical issues in Counterterrorism

Authors Anke van Gorp, Stijn Hoorens
Published in Ethics of Counterterrorism
Publication date 2017
Research groups Knowledge Analysis Societal Security
Type Book

Summary

Abstract Chapter 4: Basing ourselves on a literature review and expert interviews we create an overview of methods and tools to identify and respond to ethical questions used in healthcare, social work, police and the military. We identify six main types of methods or tools that can support professionals or organisations in dealing with ethical issues. Some of these methods are already used in CT or could be used. Some methods or tools are targeted at individual professionals or small groups, whilst others are targeted at the organisational level. The methods and tools are described in brief. Samenvatting boek: Wat is ethisch wel en wat niet geoorloofd? De aanslagen die de Europese hoofdsteden teisteren wrijven het ons in: terrorismebestrijding is noodzakelijk en is onlosmakelijk verbonden met de moderne samenleving. De inlichtingendiensten en andere organisaties die zich hiermee bezighouden, stuiten echter telkens op de vraag hoe ver zij mogen gaan. Waar liggen de grenzen? Wat is ethisch wel en wat niet geoorloofd? En vooral: hoe gaan professionals met deze soms levensgrote dilemma's om? In deze Engelstalige uitgave reflecteren wetenschappers, terrorismebestrijders en ethici op dit zeer actuele thema.

Links

On this publication contributed

  • Anke van Gorp | Researcher | Knowledge analysis societal security
    Anke van Gorp
    • Researcher
    • Research group: Knowledge Analysis Societal Security

Language English
Published in Ethics of Counterterrorism
Page range 69-92

Anke van Gorp

Anke van Gorp | Researcher | Knowledge analysis societal security

Anke van Gorp

  • Researcher
  • Research group: Knowledge Analysis Societal Security