Organization and Governance of Business Rules Management Capabilities

Authors Koen Smit, Johan Versendaal
Publication date 1 June 2018
Research groups Digital Ethics
Type Doctoral Thesis

Summary

Promotor Prof. dr. ir. J.M. Versendaal, Open Universiteit Co-promotoren Dr. ir. R.G. Slot MBA, Hogeschool Utrecht Dr. ing. M.M. Zoet, Zuyd Hogeschool Uit de Nederlandse samenvatting: "Het is voor organisaties van belang om besluitvorming en zogenaamde 'bedrijfslogica' goed in te richten. Organisaties in het algemeen, en zeker ook overheidsinstellingen, maken meer en meer gebruik van (semi-)geautomatiseerde besluitvormingsprocessen bij het leveren van hun producten en diensten. Organisaties krijgen grip op de nale-ving van wet- en regelgeving door de besluitvormingsprocessen goed te beheren. Een adequate vertaling van wet- en regelgeving naar producten en diensten is hierbij no-dig. Business Rules Management (BRM) maakt een en ander mogelijk. Het meeste onderzoek dat wordt uitgevoerd naar BRM kan worden geclassificeerd als technisch (vanuit een informatietechnologieperspectief). Echter, onderzoek naar de implementatie van BRM in de organisatie (vanuit een informatiesysteemperspectief), inclusief het beschouwen van allerlei organisatorische aspecten, ontbreekt groten-deels. Bovendien houdt het bestaande onderzoek naar BRM niet altijd voldoende re-kening met de praktische toepassing van onderzoeksresultaten; met andere woorden: kan een organisatie de voorgestelde theorie of het opgeleverde resultaat daadwerke-lijk gebruiken?"

On this publication contributed

Language English
Key words BRM, Business Rule Management

Koen Smit

Koen Smit | Researcher | Research group Digital Smart Services

Koen Smit

  • Researcher
  • Research group: Digital Ethics