Social Support and Access to Justice at the Kitchen Table? An Assessment of the Legal Capabilities of Community Social Care Professionals in the Netherlands

Authors Quirine Eijkman , Majda Lamkaddem , Dorien Claessen
Published in European Journal of Social Work
Publication date 24 July 2019
Research groups Access to Justice
Type Article

Summary

This research examines the legal capabilities of social care practitioners involved in a new decision-making process, ‘the kitchen table conversation’, used since the introduction of the 2015 Social Support Act in the Netherlands. This law delegates social care allocation to the local authorities, who employ social care practitioners to assess and decide upon the needs of applicants for personalised services. Dit onderzoek focust op de juridische competenties van sociale professionals die betrokken zijn bij het ‘keukentafelgesprek’, een manier van werken die is geïntroduceerd met de transities in het sociaal domein. Sinds de implementatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn Nederlandse gemeenten verplicht onderzoek te doen naar de persoonlijke situatie van mensen die zich melden met een ondersteuningsvraag. De wet delegeert de toekenning van maatschappelijke zorg aan de lokale overheden, die sociale professionals inzetten om de behoeften aan maatschappelijke ondersteuning van cliënten te onderzoeken.

researchcomponents.publicationcontent.personslist.publicationauthors

Language English
Published in European Journal of Social Work
Key words legal capabilities; social care practitioners; juridische competenties; sociale professionals
Digital Object Identifier 10.1080/13691457.2019.1630604

Quirine Eijkman

Querine Eijkman | Researcher | Research group Access to Justice

Quirine Eijkman

  • Professor
  • Research group: Access to Justice